Home > products > Recombinant Proteins

No Molecule Description Product # View
53 Human CD23 Human CD23 REC
52 Human IL-36 (IL-F6) Human IL-36 (IL-F6) REC
51 Human IL-32b Human IL-32b REC
50 Human IL-32 (ELA) Human IL-32 (ELA) REC
49 Human calcium binding protein Human calcium binding protein REC
48 Human Vaspine Human Vaspine REC
47 Human IL-18BPa Human IL-18BPa REC
46 Human IL-18BPc Human IL-18BPc REC
45 Human KRS Human KRS REC
44 Human TPSAB1 V1 Human TPSAB1 V1 REC

 class=  class= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / class= / class=